ภาพกิจกรรม
19 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนรับการประเมินจากท่านรองจิรฉัตร ไชยสกุล ท่านได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ห้องเรียน พบปะกับนักเรียน และได้ชื่นชมนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเสียน #ขอขอบพระคุณท่านรองจิรฉัตร #รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราฎร์ธานีเข
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,19:59   อ่าน 187 ครั้ง