ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน แจ้งวันเปิดภาคเรียน (อ่าน 271) 18 ส.ค. 65
แจ้งประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 288) 18 ส.ค. 65
ขอขอบคุณ สามารถการค้า - ร้านบังผักสดสี่แยกหนองนิล-ท่าชนะ (อ่าน 297) 18 ส.ค. 65
ขอเชิญถวายพระพรออนไลน์ (อ่าน 277) 18 ส.ค. 65
ี23-24 มิ.ย 2565 กีฬาสีกันเกราเกมส์ ครั้งที่ 13 (อ่าน 288) 18 ส.ค. 65
ขอเชิญคุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจร่วมศึกษา ทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายยาเสพติด และโทษภัยยาเสพติด (อ่าน 583) 20 ส.ค. 64
(อ่าน 72) 26 ก.ค. 64
เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 รับเกียรติทางอีเมล (อ่าน 566) 16 ก.ค. 64
รงเรียนบ้านทุ่งเสียน ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก #26มิถุนายน #โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 553) 26 มิ.ย. 64
18 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ฉีดวัคซีน สร้างภูมิป้องกัน covid-19 (อ่าน 574) 18 มิ.ย. 64
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเลื่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 (อ่าน 490) 15 พ.ค. 64
19 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนรับการประเมินจากท่านรองจิรฉัตร ไชยสกุล ท่านได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ห้องเรียน พบปะกับนักเรียน และได้ชื่นชมนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเสียน (อ่าน 494) 19 มี.ค. 64
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน รร.บ้านทุ่งเสียน ขอขอบคุณบริษัท ห้างทองเอกชัย จำกัด ที่มอบอุปกร์การเรียน (สี) ให้แก่นักเรียน (อ่าน 477) 16 ธ.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน (อ่าน 748) 27 ส.ค. 63
กิจกรรมแข่งขันกรีฑานักเรียน "กันเกราเกมส์ ครั้งที่ 11" 28-29 มิถุนายน 2561 (อ่าน 768) 06 ก.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งเสียน รับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 853) 06 มี.ค. 61
สารกันเกรา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2560 (อ่าน 783) 03 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งเสียน เรื่อง รับสมัครนักเรียนชั้น อ.1 ประถมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปี (อ่าน 849) 03 มี.ค. 60
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งเสียน เรื่อง ผลการสอบราคา บ้านพักครู 205/26 (อ่าน 922) 01 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งเสียน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก (อ่าน 937) 01 พ.ย. 59
โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างบ้านพักครู 205/26 (อ่าน 884) 20 ต.ค. 59