คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางดวงกมล เชื้อบ่อคา
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวประภารัตน์ มุสิเกตุ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2