คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางดวงกมล เชื้อบ่อคา
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0936893044

นางสาวประภารัตน์ มุสิเกตุ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0822705371
อีเมล์ : Paparad_banz@hotmail.com