การประถมศึกษา

นางสาวเสาวรส ปราบโจร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1