การประถมศึกษา

นางสาวเสาวรส ปราบโจร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1