กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวพรเพ็ญ แก่นทรัพย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0935803918