ผู้บริหาร

นางสุภลักน์ งามโฉม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/09/2015
ปรับปรุง 07/02/2023
สถิติผู้เข้าชม 261755
Page Views 326977
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง กะเปา คีรีรัฐนิคม
2 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง กะเปา คีรีรัฐนิคม
3 โรงเรียนวัดอินทราวาส กะเปา คีรีรัฐนิคม
4 โรงเรียนวัดโกศาวาส กะเปา คีรีรัฐนิคม 077-293717
5 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม
6 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม
7 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม
8 โรงเรียนบ้านหินดาน ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม
9 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม 077-294947
10 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
11 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
12 โรงเรียนบ้านโตนยาง ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
13 โรงเรียนบ้านท่าขนอน ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม 077391122
14 โรงเรียนบ้านปากโตน ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
15 โรงเรียนวัดน้ำหัก น้ำหัก คีรีรัฐนิคม
16 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม
17 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม
18 โรงเรียนบ้านน้ำราด บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม 077380158
19 โรงเรียนบ้านบางขนุน บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม 077380165
20 โรงเรียนบ้านทำเนียบ บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม
21 โรงเรียนบ้านย่านยาว บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
22 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
23 โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
24 โรงเรียนบ้านยาง บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
25 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
26 โรงเรียนบ้านปากหาร บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
27 โรงเรียนวัดนิลาราม บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
28 โรงเรียนบ้านบางพระ ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
29 โรงเรียนบ้านมะเลาะ ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
30 โรงเรียนบ้านย่านมะปราง ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
31 โรงเรียนบ้านวังพลาย ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
32 โรงเรียนบ้านท่าไคร ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
33 โรงเรียนวัดอัมพาราม คลองไทร ท่าฉาง
34 โรงเรียนบ้านท่าแซะ คลองไทร ท่าฉาง 077-331171-2
35 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู คลองไทร ท่าฉาง
36 โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ คลองไทร ท่าฉาง
37 โรงเรียนชุมชนบ้านโตนดสูง คลองไทร ท่าฉาง
38 โรงเรียนบ้านคชาธาร ท่าฉาง ท่าฉาง
39 โรงเรียนวัดจันทาราม ท่าฉาง ท่าฉาง
40 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง ท่าฉาง ท่าฉาง
41 โรงเรียนวัดอินทาราม ท่าฉาง ท่าฉาง
42 โรงเรียนวัดบางปอ ท่าเคย ท่าฉาง
43 โรงเรียนวัดพระพรหม ท่าเคย ท่าฉาง 077-389117
44 โรงเรียนบ้านคลองวัว ท่าเคย ท่าฉาง
45 โรงเรียนวัดนันทาราม ท่าเคย ท่าฉาง
46 โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ ปากฉลุย ท่าฉาง
47 โรงเรียนวัดบางคราม ปากฉลุย ท่าฉาง
48 โรงเรียนบ้านหน้าซึง ปากฉลุย ท่าฉาง
49 โรงเรียนบ้านควนรา เขาถ่าน ท่าฉาง 077461214
50 โรงเรียนวัดน้ำพุ เขาถ่าน ท่าฉาง
51 โรงเรียนวัดบางน้ำจืด เขาถ่าน ท่าฉาง
52 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ เสวียด ท่าฉาง 077380270
53 โรงเรียนวัดท่า เสวียด ท่าฉาง
54 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ คลองพา ท่าชนะ 0827728881
55 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม คลองพา ท่าชนะ 089-9718628
56 โรงเรียนบ้านคลองพา คลองพา ท่าชนะ
57 โรงเรียนบ้านท่าไท คลองพา ท่าชนะ
58 โรงเรียนบ้านกลาง คลองพา ท่าชนะ
59 โรงเรียนบ้านชายท่า คลองพา ท่าชนะ
60 โรงเรียนบ้านหนองสะบ้า คันธุลี ท่าชนะ
61 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ คันธุลี ท่าชนะ 0929665653
62 โรงเรียนบ้านแหลมดิน คันธุลี ท่าชนะ
63 โรงเรียนบ้านควนสูง คันธุลี ท่าชนะ 077380193
64 โรงเรียนบ้านคันธุลี คันธุลี ท่าชนะ
65 โรงเรียนตลาดหนองหวาย ท่าชนะ ท่าชนะ
66 โรงเรียนวัดสุมังคลาราม ท่าชนะ ท่าชนะ
67 โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย ท่าชนะ ท่าชนะ
68 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ท่าชนะ ท่าชนะ
69 โรงเรียนวัดชัยธาราวาส ท่าชนะ ท่าชนะ
70 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ประสงค์ ท่าชนะ 077924547
71 โรงเรียนบ้านคลองรอก ประสงค์ ท่าชนะ 0-7738-0179
72 โรงเรียนต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ ประสงค์ ท่าชนะ
73 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ ประสงค์ ท่าชนะ 077-380181
74 โรงเรียนบ้านศรีพนม ประสงค์ ท่าชนะ
75 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก ประสงค์ ท่าชนะ
76 โรงเรียนวัดมหาถูปาราม ประสงค์ ท่าชนะ
77 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ประสงค์ ท่าชนะ 077380180
78 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ ประสงค์ ท่าชนะ
79 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) ประสงค์ ท่าชนะ 0816317732
80 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ ประสงค์ ท่าชนะ
81 โรงเรียนวัดมัชฌิมาราม ประสงค์ ท่าชนะ
82 โรงเรียนวัดขจรบำรุง วัง ท่าชนะ
83 โรงเรียนบ้านดินก้อง วัง ท่าชนะ 0-7727-4300
84 โรงเรียนวัดอัมพาวาส วัง ท่าชนะ 0-7727-4301
85 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สมอทอง ท่าชนะ
86 โรงเรียนบ้านหนองเหรียง สมอทอง ท่าชนะ
87 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สมอทอง ท่าชนะ 077381252
88 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สมอทอง ท่าชนะ 0818953952
89 โรงเรียนวัดพรุศรี พรุไทย บ้านตาขุน 077929024
90 โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน พรุไทย บ้านตาขุน
91 โรงเรียนบ้านปากน้ำ พะแสง บ้านตาขุน
92 โรงเรียนบ้านตาขุน พะแสง บ้านตาขุน 077397126
93 โรงเรียนวัดพะแสง พะแสง บ้านตาขุน
94 โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 เขาพัง บ้านตาขุน
95 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ เขาพัง บ้านตาขุน
96 โรงเรียนบ้านพัฒนา เขาพัง บ้านตาขุน
97 โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำ เขาวง บ้านตาขุน
98 โรงเรียนบ้านวังขุม เขาวง บ้านตาขุน
99 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม เขาวง บ้านตาขุน 077380197
100 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม เขาวง บ้านตาขุน 077380197
101 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เขาวง บ้านตาขุน
102 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม คลองชะอุ่น พนม
103 โรงเรียนบ้านแสนสุข คลองชะอุ่น พนม
104 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย คลองชะอุ่น พนม 077-380213
105 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น คลองชะอุ่น พนม
106 โรงเรียนบ้านต้นยวน คลองชะอุ่น พนม 077-380207
107 โรงเรียนบ้านบางหิน คลองชะอุ่น พนม
108 โรงเรียนบ้านบางปรุ คลองศก พนม
109 โรงเรียนวัดถ้ำวราราม คลองศก พนม 077-380211
110 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง คลองศก พนม 077-380203
111 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง คลองศก พนม
112 โรงเรียนบ้านป่าตง ต้นยวน พนม
113 โรงเรียนบ้านจำปาทอง ต้นยวน พนม
114 โรงเรียนวัดปากตรัง ต้นยวน พนม
115 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง ต้นยวน พนม
116 โรงเรียนบ้านเขานาใน ต้นยวน พนม
117 โรงเรียนบ้านใหญ่ พนม พนม
118 โรงเรียนบ้านลูกเดือน พนม พนม
119 โรงเรียนบ้านบางสาน พนม พนม 09-3596-9560
120 โรงเรียนวัดพนม พนม พนม 077-399380
121 โรงเรียนบ้านบางโหว่ พลูเถื่อน พนม
122 โรงเรียนบ้านเบญจา พลูเถื่อน พนม
123 โรงเรียนวัดธัญญาราม พลูเถื่อน พนม
124 โรงเรียนบ้านช่องม้าเหลียว พังกาญจน์ พนม
125 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ พังกาญจน์ พนม 077-399124
126 โรงเรียนบ้านแม่แขก กรูด พุนพิน
127 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ กรูด พุนพิน
128 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม กรูด พุนพิน 077401195
129 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ ตะปาน พุนพิน
130 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ตะปาน พุนพิน
131 โรงเรียนบ้านปลายคลอง ตะปาน พุนพิน 0833968775
132 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ตะปาน พุนพิน
133 โรงเรียนบ้านบนไร่ ตะปาน พุนพิน 077-401026
134 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน ท่าข้าม พุนพิน 077311380
135 โรงเรียนอนุบาลร่ามฤดี ท่าข้าม พุนพิน
136 โรงเรียนธีราศรมวิทยาแผนกประถม ท่าข้าม พุนพิน
137 โรงเรียนบ้านท่าตะเภา ท่าข้าม พุนพิน
138 โรงเรียนวัดตรณาราม ท่าข้าม พุนพิน 077-311010
139 โรงเรียนบ้านไทรงาม ท่าข้าม พุนพิน
140 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ท่าข้าม พุนพิน 077-311174 / 077-312155
141 โรงเรียนปกรณ์พิทยา ท่าข้าม พุนพิน
142 โรงเรียนเจริญเวชวิทยา ท่าข้าม พุนพิน
143 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพินแผนกประถม ท่าข้าม พุนพิน
144 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน ท่าข้าม พุนพิน
145 โรงเรียนบ้านบ่อกรัง ท่าสะท้อน พุนพิน
146 โรงเรียนบ้านหนองจอก ท่าสะท้อน พุนพิน
147 โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา ท่าสะท้อน พุนพิน
148 โรงเรียนบ้านนาค้อ ท่าสะท้อน พุนพิน
149 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด ท่าโรงช้าง พุนพิน
150 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ท่าโรงช้าง พุนพิน 077357199
151 โรงเรียนวัดสุวรรณโกฏิ ท่าโรงช้าง พุนพิน
152 โรงเรียนวัดนาคาวาส ท่าโรงช้าง พุนพิน
153 โรงเรียนวัดน้ำรอบ น้ำรอบ พุนพิน
154 โรงเรียนบ้านดอนมะตูม น้ำรอบ พุนพิน
155 โรงเรียนวัดรัษฎาราม บางงอน พุนพิน
156 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง บางงอน พุนพิน
157 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต บางงอน พุนพิน 077-380216
158 โรงเรียนวัดบางงอน บางงอน พุนพิน
159 โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ บางมะเดื่อ พุนพิน
160 โรงเรียนบ้านท่าม่วง บางมะเดื่อ พุนพิน
161 โรงเรียนวัดบางมะเดื่อ บางมะเดื่อ พุนพิน
162 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล บางมะเดื่อ พุนพิน
163 โรงเรียนบ้านแท่นแก้ว บางเดือน พุนพิน
164 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม บางเดือน พุนพิน
165 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ พุนพิน พุนพิน
166 โรงเรียนวัดสระพัง พุนพิน พุนพิน
167 โรงเรียนบ้านชุมแสง มะลวน พุนพิน
168 โรงเรียนวัดห้วยกรวด มะลวน พุนพิน
169 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ มะลวน พุนพิน
170 โรงเรียนอนุบาลกองบิน 7 มะลวน พุนพิน 0-7726-8507
171 โรงเรียนวัดบางพลา ลีเล็ด พุนพิน
172 โรงเรียนบ้านคลองราง ลีเล็ด พุนพิน
173 โรงเรียนวัดตรีธาราราม ลีเล็ด พุนพิน 0898662993
174 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ศรีวิชัย พุนพิน 0-7749-1240
175 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม ศรีวิชัย พุนพิน
176 โรงเรียนบ้านอ่างทอง หนองไทร พุนพิน
177 โรงเรียนบ้านยางงาม หนองไทร พุนพิน 077253240
178 โรงเรียนวัดหนองไทร หนองไทร พุนพิน
179 โรงเรียนวัดหัวเตย หัวเตย พุนพิน
180 โรงเรียนบ้านท่านาง เขาหัวควาย พุนพิน
181 โรงเรียนอนุบาลวังบอนหอม เขาหัวควาย พุนพิน
182 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ เขาหัวควาย พุนพิน
183 โรงเรียนสหกรณ์นิคม ตะกุกเหนือ วิภาวดี
184 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง ตะกุกเหนือ วิภาวดี
185 โรงเรียนวัดอรัญญาราม ตะกุกเหนือ วิภาวดี
186 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา ตะกุกเหนือ วิภาวดี
187 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา ตะกุกใต้ วิภาวดี
188 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ตะกุกใต้ วิภาวดี
189 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา ตะกุกใต้ วิภาวดี
190 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น ตะกุกใต้ วิภาวดี
191 โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง ตะกุกใต้ วิภาวดี
192 โรงเรียนอนุบาลกิตติญาณโสภิต ไชยา
193 โรงเรียนอนุบาลพุทธนิคม (พุทธบุตร) ไชยา
194 โรงเรียนพุทธนิคม ตลาดไชยา ไชยา
195 โรงเรียนสารภีอุทิศ ตลาดไชยา ไชยา
196 โรงเรียนวัดชยาราม ตลาดไชยา ไชยา
197 โรงเรียนบ้านห้วยพุน ตะกรบ ไชยา
198 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม ตะกรบ ไชยา
199 โรงเรียนบ้านตะกรบ ตะกรบ ไชยา
200 โรงเรียนบ้านนาแค ทุ่ง ไชยา
201 โรงเรียนบ้านหนองมน ทุ่ง ไชยา
202 โรงเรียนวัดไตรรัตนากร ทุ่ง ไชยา
203 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ปากหมาก ไชยา
204 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม ปากหมาก ไชยา
205 โรงเรียนบ้านพรุยายชี ปากหมาก ไชยา
206 โรงเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง ปากหมาก ไชยา 077-270040
207 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ปากหมาก ไชยา 077380240
208 โรงเรียนบ้านนา ปากหมาก ไชยา
209 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า ป่าเว ไชยา
210 โรงเรียนวัดเขาพนมแบก ป่าเว ไชยา
211 โรงเรียนวัดเววน ป่าเว ไชยา
212 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ป่าเว ไชยา
213 โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง ป่าเว ไชยา 077380250
214 โรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) พุมเรียง ไชยา
215 โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ พุมเรียง ไชยา
216 โรงเรียนบ้านแหลมทราย พุมเรียง ไชยา
217 โรงเรียนวัดพุมเรียง พุมเรียง ไชยา
218 โรงเรียนวัดรัตนาราม เลม็ด ไชยา
219 โรงเรียนวัดจาย(สุทธบูรราษฎร์) เลม็ด ไชยา
220 โรงเรียนบ้านไทรงาม เลม็ด ไชยา
221 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี เลม็ด ไชยา
222 โรงเรียนอนุบาลเพชรผดุงเวียง เวียง ไชยา
223 โรงเรียนบ้านสามสัก เวียง ไชยา
224 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา เวียง ไชยา
225 โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา โมถ่าย ไชยา
226 โรงเรียนวัดสุทธาวาส โมถ่าย ไชยา
227 โรงเรียนบ้านทือ โมถ่าย ไชยา