ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผลงานการวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ระดับช่วงชั้นที่ 3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสิงหา ชินราช และ เด็กชายสิทธินนท์ สุธาทัศน์
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,14:56   อ่าน 760 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ภาพวาด paint ป.4-6 เหรียญทอง ระดับภาคใต้
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเอกชัย เดชพริก
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,14:53   อ่าน 510 ครั้ง